Beobachtungsberichte 2012

Wie oft war ich Beobachten:
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe
2
5
6
1
3
4
4
3
1
1
2
- 31

Januar

15.01.2012, bay. Voralpen, 1000m, -15°C, 50%rF, 8 Zoll
mit dabei u.a. NGC 1545, NGC 1491, NGC 891, M42, M81 & M82, Berk3, NGC 404, Leo-Triplett, HCG 44, Needle Galaxie

25.01.2012, bay. Voralpen, 1000m, -12°C, 60%rF, 8 Zoll
mit dabei u.a. NGC 2357 (Gx), NGC 2251 (OC), NGC 2264 (OC), Orionnebel, Berkeley 28 (OC), IC3568 „Baby Eskimonebel“

Februar

März

 14.03.2012, bay. Voralpen, 1200m, +2°, 85% rF, 16 Zoll
mit dabei NGC 2259 (OC), NGC 2247 (EN), NGC 2261

15.03.2012, bay. Voralpen, 1200m, +6°, 50% rF, 16 Zoll
mit dabei u.a. UGC3697 (Gx), UGC 4550 (Gx), M64 (Gx), Abell 31 (PN), Hickson 40 (GxC), Abell33, Markarian 421, uvm.


20.03.2012, bay. Voralpen, 1200m, +6%, 50%rF, 16 Zoll
mit dab ei u.a. Komet Garrad, Berk23, Berk29, Berk31, Berk71, SN2012aw in M95, SN2012au in NGC 4790, IC4167, UGC3697, M51, NGC5229, M101

22.03.2012, bay. Voralpen, 1200m, +6%, 65%rF, 16 Zoll
mit dabei u.a. SN2012aw, SN2012au, M97, M108, NGC3079, Arp270, M84, M86, M87, M90, M85, M99, M80, M62

So. 25.03.2012, bay. Voralpen, 1200m, +3°, 70%rF, 16 Zoll
mit dabei u.a. NGC1624, NGC4790, NGC3344, NGC4556/7, M104

Mo. 26.03.2012, bay. Voralpen, 1200m, +2°, 70%rF, 16 Zoll
mit dabei u.a. Holmberg VIII, M106, UGC10214, NGC3501, NGC3454, NGC4197, NGC4330, M104.

April

Mai

Juni

Juli

August

September

9.9.2012, bay. Voralpen, 1200m, 8 Zoll, +17°, 42% rF
M8, M17, M16, Cirrusnebel, Crescentnebel, NGC 6804 (PN), NGC 7331 (Gx), Hickson 92, M31, M76, NGC 281, NGC 896, M52, NGC 7635, NGC 7538, NGC 7510, NGC 7789, Jones 1, NGC 891
Oktober

20.10.2012, bay. Voralpen, 1200m, 16 Zoll, +12°, 45% rF
M1-64, NGC 6991, IC5076, NGC 7000, IC 5067, IC5068, Cirrusnebel, NGC 7048, IC 63, IC 59, King 2, Abell 82, Abell 84, Abell 5, Orionnebel, Flammennebel, Pferdekopfnebel, Californianebel
Novermber

Dezember

--